Kontaktujte nás

Programy a metodika

Učenie pohĺbením sa

Prečo je štúdium s Novakid také účinné?

V Novakid sa deti učia angličtinu ako svoj materinský jazyk! Angličtinu si precvičujú v živej konverzácii s rodenými hovoriacimi. Lekcia je zábavná a zároveň efektívna. Trvá 25 minút, aby deti nestratili koncentráciu a efektívnejšie pochopili a zapamätali si učivo. Hlavným nástrojom výučby je virtuálna učebňa, ktorá spraví z obyčajnej hodiny angličtiny vzrušujúce dobrodružstvo!

Program Novakid je vytvorený v súlade s úrovňami A1 a A2 európskeho CEFR štandardu.

Programy a úrovne

Program Novakid je vytvorený v súlade s úrovňami A1 a A2 európskeho štandardu CEFR, ktoré zodpovedajú testom Cambridge English YLE Starters, Movers a Flyers. Na skúšobnej hodine učitelia určia úroveň angličtiny a odporučia žiakovi ďalší postup pri vzdelávaní. Ak žiak robí rýchly pokrok, môže byť presunutý na vyššiu úroveň.

Pre deti vo veku 4-5 rokov

Let's begin

14
kapitol
63
lekcie
2
krát týždenne
7
mesiace
Viac informácií
2 krát týždenne
7 mesiace

Dieťa môže:

 • greet and say goodbye
 • describe colors, shapes, feelings
 • name furniture, animals, fruits, professions, body parts and clothes
 • count to 10
 • distinguish all the letters of the English alphabet (from a to z)
 • speak about preferences and skills using the "I like" and "I can" structures
Viac informácií

Let's continue

Úroveň 1
10
kapitol
46
lekcie
3
krát týždenne
3.5
mesiacov
Viac informácií
3 krát týždenne
3.5 mesiacov

Dieťa môže:

 • name the letters of the English alphabet
 • read simple words
 • speak about family, toys and clothes
 • understand and follow simple teacher's instructions
 • answer simple questions about family and preferences
 • tell the time in English
Viac informácií

Starters

Úroveň 2
10
kapitol
46
lekcie
3
krát týždenne
3.5
mesiacov
Viac informácií
3 krát týždenne
3.5 mesiacov

Dieťa môže:

 • speak about themselves, make a simple conversation on a familiar topic
 • speak on previously covered topics (food, family, classroom)
 • speak about daily routine and what they are doing at the moment
 • speak about past events using was / were
 • speak about animals and compare them
 • tell the time
 • ask for and give directions
 • read 4-6 letter words and sentences with them
Viac informácií

Movers

Úroveň 3
10
kapitol
60
lekcie
3
krát týždenne
4.5
mesiacov
Viac informácií
3 krát týždenne
4.5 mesiacov

Dieťa môže:

 • speak about school subjects and daily routine
 • agree / disagree by using the phrases "I think so", "You are right"
 • follow simple teacher's instructions
 • speak about daily routine and the events happening at the moment
 • speak about past events
 • discuss future plans
 • speak in simple sentences about family and friends, clothes, daily activities, weekend plans
 • compare different objects
 • speak about hobbies
 • read and understand simple texts on familiar topics (clothing, daily activities, weekend plans)
 • understand simple, short texts based on pictures
Viac informácií

Flyers

Úroveň 4
14
kapitol
80
lekcie
3
krát týždenne
6.5
mesiacov
Viac informácií
3 krát týždenne
6.5 mesiacov

Dieťa môže:

 • speak about holidays, professions, personal interests and preferences, the future
 • tell stories
 • speak about future events using 2 tenses
 • ask for help
 • make up a story in English using the ideas, pictures and words given by the teacher
 • give advice
 • think about possible situations at the moment and in the future
 • respond to invitations, offers, apologies and requests
 • understand more complicated texts on previously studied topics
Viac informácií

Time2Talk

Intensive speaking course
40
lekcie
2
krát týždenne
5
mesiace
Viac informácií
2 krát týždenne
5 mesiace

Dieťa môže:

 • discuss various forms of art
 • speak about different genres of music
 • describe gadgets and compare them
 • speak about eating habits and healthy food
 • speak about the world of fiction, mystical creatures and superheroes
 • speak about different countries, their traditions, customs, languages, culture
 • share opinion about various genres, plot, cast of films and cartoons
 • describe humorous pictures and tell funny stories
Viac informácií
 • Úrovne

  Program Novakidu je založený na princípoch CEFR a pozostáva z 5 úrovní: Úroveň 0 (Let's begin - pre predškolské deti), Úroveň 1 (Let's Continue), Úroveň 2 (Starters), Úroveň 3 (Movers), Úroveň 4 (Flyers). Úroveň žiaka otestuje učiteľ na skúšobnej hodine.

 • Kapitoly

  Úrovne pozostávajú z jednotlivých kapitol. Jedna kapitola je skupina vyučovacích hodín venovaných jednej téme. Každá kapitola prináša novú slovnú zásobu a gramatiku, precvičuje výslovnosť a hovorenie. Kapitoly väčšinou pozostávajú zo 4 vyučovacích hodín. Každá štvrtá hodina zhrnie materiál celej témy.

 • Dĺžka hodiny

  Vyučovacia hodina trvá 25 minút. Je to perfektný čas, keďže sa dieťa neunaví a je schopné naučiť sa materiál preberaný na hodine. Štúdie potvrdzujú, že na individuálnych hodinách (najmä ak ich vedie rodený hovoriaci!) je produktivita učenia omnoho vyššia než na skupinových hodinách.

Novakid úrovne

Program Novakid je založený na princípoch CEFR a pozostáva z 5 úrovní: Úroveň 0 (Let's begin - pre predškolské deti), Úroveň 1 (Let's Continue), Úroveň 2 (Starters), Úroveň 3 (Movers), Úroveň 4 (Flyers). Úroveň žiaka otestuje učiteľ na skúšobnej hodine.

Zavřít
Personal Approach

Úrovne pozostávajú z jednotlivých kapitol. Kapitola je skupina lekcií venovaných jednej téme. Každá kapitola prináša novú slovnú zásobu a gramatiku, precvičuje výslovnosť a hovorenie. Kapitoly väčšinou pozostávajú zo 4 vyučovacích hodín. Každá štvrtá hodina zhrnie materiál celej témy.

Zavřít
Lesson Length

Vyučovacia hodina trvá 25 minút. Je to perfektný čas, keďže sa dieťa neunaví a je schopné naučiť sa materiál z lekcie. Štúdie potvrdzujú, že na individuálnych lekciách (najmä ak ich vedie rodený hovoriaci!) je produktivita učenia omnoho vyššia než na skupinových hodinách.

Zavřít

Pred a po

Podľa prieskumu 85% novakidských rodičov vidí skutočné výsledky po 2 až 3 mesiacoch školenia. Pozrite sa na video a presvedčte sa sami!

Pred

Prvá lekcia, úroveň 1
video preview

Po 

Prvá lekcia, úroveň 2 (42 lekcií, 6 mesiacov)
video preview

Certifikáty

Na skúšobnej hodine učiteľ otestuje žiakovu úroveň angličtiny a následne ho zaradí do príslušnej úrovne. Ak dieťa robí rýchly pokrok, môže sa presunúť na ďalšiu úroveň.

Mesačná správa o dosiahnutých výsledkoch

Pokrok detí mapujeme testovaním ich úrovne rozprávania, čítania, zvládnutej slovnej zásoby a schopnosti počúvania s porozumením.

Level Certificate

At the end of a level students receive the certificate - the first serious achievement in learning English!

Metóda celkovej fyzickej odozvy

Pri použití metódy celkovej fyzickej odozvy učiteľ so žiakom komunikuje nielen prostredníctvom snímok prezentácie, ale aj gestami, výrazmi tváre a pohybmi. Deti radi opakujú pohyby po učiteľoch a následne sa učia materiál oveľa rýchlejšie a efektívnejšie.

Spolu s komunikatívnym prístupom prináša metóda celkovej fyzickej odozvy dobré výsledky. Spozorovali sme, že už po mesiaci pravidelných hodín začnú po anglicky rozprávať aj deti, ktoré sa dovtedy po anglicky neučili.

Učitelia Novakid

Našich učiteľov si vyberáme starostlivo a dôsledne. Po kontrole diplomov a certifikátov ich požiadame, aby odučili ukážkovú hodinu s Novakid odborníkom, ktorý otestuje profesionalitu každého učiteľa.

Kristen

Južná Afrika
Pracovné skúsenosti: 4 roky

Brittani

USA
Pracovné skúsenosti: 10rokov

Garret

Južná Afrika
Pracovné skúsenosti: 3 roky

Ashleigh B

Veľká Británia
Pracovné skúsenosti: 6rokov

Ryza

Filipíny
Pracovné skúsenosti: 5rokov

Veronica

Filipíny
Pracovné skúsenosti: 4 roky

Edgar

Ireland
Pracovné skúsenosti: 4 roky

Dani

Južná Afrika
Pracovné skúsenosti: 3 roky

Meagan

Južná Afrika
Pracovné skúsenosti: 7rokov

Walter

Kanada
Pracovné skúsenosti: 6rokov

Rex

Filipíny
Pracovné skúsenosti: 10rokov

Justine

Južná Afrika
Pracovné skúsenosti: 8rokov

Jamie

USA
Pracovné skúsenosti: 4 roky

Owen

Južná Afrika
Pracovné skúsenosti: 25rokov

Khadine

Filipíny
Pracovné skúsenosti: 4 roky
A ešte viac ako 650 ďalších lektorov!

Našich učiteľov si vyberáme starostlivo a dôsledne. Po kontrole diplomov a certifikátov ich požiadame, aby odučili ukážkovú hodinu s Novakid odborníkom, ktorý otestuje profesionalitu každého učiteľa.

Don't hesitate!
Try learning English with a native speaker.

Our teachers will get along with the child, test the current level of English and inspire them to learn the language!
Vyskúšať zadarmo